กลับหน้าหลัก
     ข่าวประชาสัมพันธ์
     กิจกรรมชมรมฯ
     รายชื่อ รพสต. จังหวัดระนอง
     รายงานการประชุม
     คณะทำงาน
     ติดต่อชมรมฯ
     เข้าสู่ระบบ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

      รายชื่อ รพ.สต. จังหวัดระนอง

                  เขตอำเภอเมือง
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางริ้น
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมิตรภาพ
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะสินไห
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคา
                  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดส้มแป้น
                  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะพยาม
                  9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะช้าง
                  10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายแดง
                  11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราชกรูด
                  12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงาง
                  13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดทรายดำ
                  14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหงาว
                  15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางนอน
                  16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง

                  เขตอำเภอกระบุรี
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำเลียง
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจั่น
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเงิน
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะมุ
                  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพลา
                  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจืดน้อย
                  9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะพร้าว
                  10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ.ป.ร.
                  11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับจาก
                 

                  เขตอำเภอกะเปอร์
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแบน
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงกลวง
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคลียนงาม
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหิน
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง
                  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวเหลียง
                 

                  เขตอำเภอกระบุรี
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำเลียง
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแพรก
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจั่น
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเงิน
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะมุ
                  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนพลา
                  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจืดน้อย
                  9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งมะพร้าว
                  10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจ.ป.ร.
                  11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับจาก

                  เขตอำเภอละอุ่น
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระวิ
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางพระเหนือ
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วนอก
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใน
                  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละอุ่นเหนือ
                  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละอุ่นใต้
                  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในวงเหนือ
                  8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในวงใต้

                  เขตอำเภอสุขสำราญ
                  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคา
                  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกำพวน
                  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลน้อย
                  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนไทรงาม
               

ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง