หมวดหมู่ : EB14
หัวข้อ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ (คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)
โดย : admin
อ่าน : 52
จันทร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ